Teknisk avdeling

Opningstider

Teknisk avdeling er ope måndag, tysdag, torsdag og fredag frå 08.30-15.30.
Ta gjerne kontakt på tlf 70 16 59 00 for å gjere ein avtale.

Skjema

Rettleiing og skjema som gjeld byggesak, finn du i menyen til venstre under "Byggsak".

Beredskap for tekniske tenester i Ørskog kommune:

Beredskapstelefon for vatn og avlaup, veg, brøyting og kommunale bygg etter kl 16.00: 
70 16 59 99.

Oppsynsmann Jan Ove Longvastøl (vatn og avlaup), kan treffast på dagtid mellom kl 08.00 og 16.00 på telefon: 992 28 535.

Tilsette ved teknisk avdeling:

Einingsleiar Jørn Agersborg
tlf: 70 16 59 27, mob: 978 91 484
e-post: jorn.agersborg@orskog.kommune.no
 

 • Administrasjon- og økonomiansvar
 • Maskinpark 
   

 

Idar Alstadsæter - avdelingsingeniør
tlf. 70 16 59 24
e-post: idar.alstadsater@orskog.kommune.no
Jobbar 60% : måndag, tysdag og onsdag.
 

 • Delingssaker 
 • Vassverk og ledningsnett  
 • Vegvedlikehald
 • Gatelys


Beate Furstrand - avdelingsingeniør
tlf. 70 16 59 26
e-post: beate.furstrand@orskog.kommune.no
 

 • Reguleringsarbeid/prosjekt
   

 

Martin Iversen - avdelingsingeniør
tlf: 70 16 59 23 
e-post: martin.iversen@orskog.kommune.no

 • Bygningsdrift 
 • AnleggsdriftHalvor Bøen - avdelingsingeniør
Tlf. 70 16 59 25
e-post: halvor.boen@orskog.kommune.no
 

 • Kommunale bygg


Lilly-Ann Kvamme - sekretær
Tlf: 70 16 59 32
e-post: lilly-ann.kvamme@orskog.kommune.no

 • Vatn
 • Avlaup
 • Renovasjon
 • Slam
 • Feiing


Jan Ove Rogne Longvastøl - oppsynsmann
mob: 992 28 535
e-post: janove.longvastol@orskog.kommune.no

 • Vatn og avlaup
 • Overvatn med elver/bekker


Håvard Fiskaa - brannsjef
mob: 957 01 727
e-post: haavard.fiskaa@orskog.kommune.no

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 09.04.2014
   
Telefon :
70 16 59 27
Mobil :
978 91 484
Tittel :
Tekninsk sjef
Bunnhjørne
Levert av ACOS AS
Web ansvarleg Åse Karin Gjære