Tilskot for klima- og miljøtiltak

Kyr i umarksbeite - Klikk for stort bilete

Du kan no søke om tilskot frå klima- og miljøprogrammet 2017 (tidlegare kalla informasjonsmidlane).

Møre og Romsdal har fått tildelt kr. 230 000,- i tilskotsmidlar for 2017.

 

 

 

 

 

l det sentrale klima- og miljøprogrammet er det lista opp 4 hovudkategoriar for faglege

prioriteringar i 2017:

 • KIimatilpassing
 • Klimagassutslepp og korbonbinding
 • Naturmangfald og kulturminne i kulturlandskapet
 • Forureining til vatn, jord og luft.

 

Fylkesmannen kan velje å prioritere eitt eller fleire tema eller prosjekttypar innafor desse

rammene. Innafor dei nasjonale rammene har vi prioritert fylgjande tema for Møre og Romsdal i 2017:

 • Robust matproduksjon med tanke på endra klima og overvintring
 • Lagring og handtering av husdyrgjødsel og biorest frå biogassanlegg
 • Grøfting og hydroteknikk
 • Klimagassutslepp frâ jordbruket og tiltak for å redusere utslepp av lystgass og metan
 • Energieffektivisering

 

Desse kan søkje om tilskot:

 • Fag- eller næringsorganisasjonar
 • Kompetansebedrifter, utgreiings- og forskningsmiljø
 • Forvaltningsorgan som arbeider for betre miljøpraksis
 • Føretak

 

Søknad

Du finn søknadsskjema på denne adressa:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/om-klima-og-miljoprogrammet

 

Fylkesmannen ønskjer søknader med kostnadsoverslag og fínansieringsplan innan 15. mai 2017.


Send søknaden til:


Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Magna Bergem
Postboks 2520
6404 Molde

 

eller som e-post til: fmmrpostmottak@fylkesmannen.no

 

 

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 05.05.2017
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering