Endringar i forskrifter for fiske i sjø

Negativ utvikling for sjøaure og laks i Møre og Romsdal.  - Klikk for stort bilete Leif Magnus Sættem

Med bakgrunn i den negative utviklinga for sjøaure og laks i Møre og Romsdal har Fylkesmannen kome med endring av forskrifter knytt til fiske i sjø.

Forskriftene gjeld  nedsenking av garnreiskap og fiske etter anadrome laksefisk, fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar.

 

Dei viktigaste endringane er:

I følgje § 1 i Forskrift om nedsenking av garnreiskap i Møre og Romsdal skal garn som blir nytta til fangst av saltvassfisk i perioden frå og med 1. mars til og med 30. september senkast slik at heile fangstdelen står minst 3 meter under havoverflata til ei kvar tid.


§ 1 pkt. 1 i Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk, fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar er alt fiske etter laks og sjøaure frå båt forbode innanfor munnings-fredningssona.


Likeins er alt fiske innanfor munningsfredningssona med kastenot, snurpenot, drivgarn, settegarn og liknande reiskap, kilenot, krokgarn, botngarn, lakseverp og liknande innretning, samt oter og dorg forbode i tida frå og med 15. april til og med 30. september. Dorg er fiske frå båt i rørsle med handsnøre og fiskestong med reiskap som eignar seg for å fiske laks og sjøaure.


Fredingssonene utanfor elvemunningane er uforandra.


Vi viser til publisering i Lovdata.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 29.05.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering