Helseavdelinga

Sjukeheimen og HelseavdelingaSjukeheimen og Helseavdelinga

Helseavdelinga finn vi i 1. etasje ved Ørskog sjukeheim.

Tenesteområda:

Helsestasjon:
Førebyggande og fellesfunksjonar
Førebyggande helsetenester som helsestasjon, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, jordmorteneste, miljøretta helsevern og smittevern, einingsleiar og folkehelsekoordinator, samt administrative, økonomiske og personalsaker for heile Helseavdelinga.

Legekontor
Ansvar for naudsynt hjelp i kontortida kvar dag, og tilbod om fastlege til innbyggjarane i Ørskog kommune. Innbyggjarane kan velje fastlege over kommunegrensene.

Telefonnummer i opningstida: ring tlf. 70 27 01 00

Fastlege
Fastlegeordninga gir alle innbyggjarane i Noreg rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarar på eiga liste. Trykk på linken for meir informasjon:

Interkommunal legevakt mellom kommunane Skodje, Stordal og Ørskog
Ansvar for naudsynt hjelp for personar som bur eller oppheld seg i kommunane Skodje, Stordal og Ørskog. Ansvaret gjeld alle dagar, men ikkje i opningstida for legekontora på dagtid.

Opningstidene på legevakta i Skodje, Stordal og Ørskog:
Kvardagar: 15.30-22.00
Laurdag: 11.00-17.00
Søndag/Heilagdagar: 14.00-20.00

Telefonnummer til legevakta etter kl 15.30 kvardagar, natt og helg: ring 70 27 03 00


Legane i vaktdistriktet Skodje, Stordal og Ørskog har alle dagar vakt til kl 22.00.

Nattlegevakt
Frå kl 2200 til kl 0800 vert ansvar for legevakt overført til legevakta i Ålesund, lokalisert ved sjukehuset.
Dette fører til at publikum som ringer legevakta i dette tidsrommet kjem automatisk til legevakta i Ålesund, og vakthavande lege der.
 

Fysioterapi
Ansvar for tilbod om fysikalsk behandling til innbyggjarane i Ørskog. Pasientane kan fritt velje fysioterapeut over kommunegrensa.

Psykiatrisk sjukepleie
Ansvar for psykiatriske sjukepleie for innbyggarar i Ørskog kommune.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Tittel/funksjonNamn
EiningsleiarNina Tomren Meir info
KommuneoverlegeTom Christiansen Meir info
Leiande helsesøsterSylvi Sjøholt Meir info
Spes.sjukepl./helsesøsterJane Reite Grøtteland Meir info
KommunejordmorElin K. Skeide Meir info
Psykiatrisk sjukepl.Karen S. Aanes Meir info
Psykiatrisk sjukepl.Gro R. Asbjørnsen meir info
Komm.FysioterapeutRenate Love meir info
Koordinerande einingMaud Andreassen meir info

Publisert av Ann-Mari Abelvik. Sist endra 10.04.2014
   

Relaterte ressursar

Levert av ACOS AS