Kommunestyret

Ørskog kommunestyret har 17 medlemmer.


Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal førast. Det er kommunestyret som bestemmer korleis kommunen sine tenester skal utviklast.

Kommunestyret har det øverste økonomiansvaret og fordeler pengane kommunen har til rådvelde gjennom budsjettprosessen kvar haust. Kommunestyret har og oppgåva med å føre tilsyn og kontroll med kommunens sin verksemd.


Det vert vald direkte av folket for fire år om gongen.
Kommunestyret har til vanleg møte 8-10 gonger pr. år og møta er opne for publikum.

 

 

Publikum kan stille spørsmål til kommunestyret. For å sikre at svararen kan gje eit tilfredsstillande svar, skal spørsmåla som hovudregel vere førelagt ordføraren, med kopi til sentraladministrasjonen, seinast 2 arbeidsdagar før møtet, jfr. reglement for offentleg spørjetid.

Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt vedtaksretten ikkje er delegert til andre organ. Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld m.a. budsjett, økonomiplan og overordna rammeplanar for den kommunale verksemda.


 

Kommunestyre etter nytt val av ordførar 16.02.2017
 
Knut Helge Harstad H Ordførar   91622484 knut.helge.harstad@orskog.kommune.no
Geir Peter Aure V/Krf Varaordførar   41540657 geir.peter.aure@orskog.kommune.no
Thorbjørn Fylling Frp medlem   92822655 thorbjorn.fylling@orskog.kommune.no
Olav Kjetil Sjøholt H medlem   95085977 olav.kjetil.sjoholt@orskog.kommune.no
Frode Dyrkorn Sp medlem     frode.dyrkorn@orskog.kommune.no
Helene Børretzen Fjørtoft V/Krf medlem     Helene.Fjortoft@orskog.kommune.no
Arne Abelseth Ap medlem   90847088 arne.abelseth@orskog.kommune.no
Wenche Gausnes Aasen Frp medlem   48126003 wenche.gausnes.aasen@orskog.kommune.no
Odd Bertil Yksnøy Ap medlem     odd.bertil.yksnoy@orskog.kommune.no
Gunnar Fagerlid V/Krf medlem     gunnar.fagerlid@orskog.kommune.no
Torill A. Leganger Ap medlem     torill.leganger@orskog.kommune.no
Therese Iren Sæter Frp medlem      therese.saeter@orskog.kommune.no
Gert Rietman Sp medlem fram til juli 2017   92854190 gert.rietman@orskog.kommune.no
Nadarajah Gunapalan V/Krf medlem     nadarajah.gunapalan@orskog.kommune.no
Kaja Langlo Kongsnes Ap medlem     kaja.kongsnes@orskog.kommune.no
Jan Vidar Hansen Frp medlem   97537400 jan.vidar.hansen@orskog.kommune.no
Frode Andresen H medlem     frode.andresen@orskog.kommune.no
Janet Roelofs Sp medlem frå juli 2017    

janet@norge.nl

Tore Lasse Tenfjord V/Krf varamedlem      
Ingunn Solvor Marken V/Krf varamedlem      
Asbjørn Søvik V/Krf varamedlem      
Solgunn Seljehaug V/Krf varamedlem      
Karoline Linge Iversen V/Krf varamedlem      
Arve Ørskog V/Krf varamedlem      
Zlatan Miskovic V/Krf varamedlem      
Jarle Viset Frp varamedlem      
Osvald Ringstad Frp varamedlem      
Inga Helen Støversten Frp varamedlem      
Arnfred Balseth Frp varamedlem      
Victoria Haugthon Frp varamedlem      
Øyvind Tennfjord Frp varamedlem      
Terje Atle Osvik Frp varamedlem      
Kjetil Heggem Ap varamedlem      
Grethe Leikny Gjerde Ap varamedlem      
Arild Holmeide Ap varamedlem      
Kjell Arve Lid Ap varamedlem      
Hallgeir BjørdaL Ap varamedlem      
Nerman Delalic Ap varamedlem      
Trude Fimland Sjøholt H varamedlem      
Frank Abelseth H varamedlem      
Nils Petter Sjøholt H varamedlem      
Freddy Stene H varamedlem      
Asbjørn Skotte H varamedlem      
Cecilie Iren Hestås H varamedlem      
Janet Roelofs Sp varamedlem fram til juli 2017     janet@norge.nl
Dag Helge Lianes Sp varamedlem      
Karl Johan Vaksvik Sp varamedlem      
Kathrine Osnes Fjørtoft Sp varamedlem      
Be Klein Hulse Sp varamedlem      

 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
Eksterne lenker
 
Login for redigering