Flyktningetenesta

Ørskog kommune har sidan 1.1.2015 vore vertskommune for den felles flyktningtenesta for Skodje og Ørskog. Dei to kommunane har vedteke ein felles overordna plan for arbeidet i perioden 2015 – 2018. Kommunestyra har gjort vedtak om at det skal busetjast minimum fem flyktningar kvart år i planperioden. Familiegjenforeining kjem i tillegg.

 

Per 1.8.2016 er det busett 26 flyktningar (både barn og vaksne) i Ørskog. 23. august kjem det 4 til.

 

 

Introduksjonsprogrammet

Kommunen pliktar å tilby eit fulltids introduksjonsprogram og alle flyktningar som blir busett i Noreg har plikt til å delta. Programmet inneheld norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidspraksis eller språkpraksis. Programmet har ein varigheit på opptil 2 år. Målet med programmet er å kvalifisere deltakarane for arbeid eller vidare utdanning.

 

Oppgåvene til flyktningtenesta

Å busette flyktningar er ei oppgåve for heile kommunen, men flyktningtenesta skal vere pådrivaren i arbeidet.

 

Flyktningtenesta skal

 • Koordinere tenester med andre kommunale einingar
 • Løyse det praktiske ved busettinga
 • Kontaktledd mellom kommune, lokalsamfunn og flyktning
 • Gje rettleiing og opplæring til flyktningane (bu i norsk bustad, kunnskapar ein må ha for å bu i Noreg).
 • Tilretteleggje for integreringsarbeid

 

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Flyktningskonsulent
Tlf: 70 16 59 08
Mobil: 954 18 988
E-post  

 

Flyktningskonsulent
Tlf: 70 16 59 16
Mobil: 907 40 295
E-post  

 

Miljøarbeidar
Tlf: 70 16 59 18
Mobil: 909 25 043
E-post  

 

Skjema (1)
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering