Reguleringsplanar/planar ute til høyring

Planinnsyn.jpg - Klikk for stort bilete

Eit planframlegg inneheld som regel eit plankart, føresegner og ein omtale (saksframlegg)

Etter at Kommuneplanutvalet har vedteke å legge ei plan ut for høyring, vert den lagt ut på denne sida.

Offentleg ettersyn blir annonsert i Bygdebladet, med brev til grunneigarar, naboar, eventuelt lag og foreiningar, offentlege og andre private høyringsinstansar og på kommunen si heimeside, framsida under aktuelt.

 Meir om heile reguleringsprosessen finn du her

 

Detaljrgulering av hyttefelt på Haugsætra.

 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av hyttefelt på Haugsætra, Ørskogfjellet, på delar av gbnr 93/1.

For nærare informasjon, kontakt Asplan Viak AS v/ Håkon Kvile, tlf 976 81 688

Frist for merknader er sett til 4.april 2017.

Merknader sendast til Asplan Viak AS, Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund eller hakon.kvile@asplanviak.no

Følgebrev - oppstartsvarsling (PDF, 275 kB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

Kart Haugsætra 3000 (PDF, 349 kB)

Kart Haugsætra 15000 (PDF, 385 kB)

Detaljplan - detaljregulering for gbnr 93/1 (PDF, 695 kB)

Grunneigarliste (PDF, 63 kB)

 

 

 

 

Reguleringsplan for næringsareal ved K & S Stavseng AS

 

Med heimel i plan- og bygningslova §12-12 eigengodkjente Ørskog kommunestyre i møte 23.02.17 reguleringsplan for næringsareal ved K&S Stavseng, med plankart og føresegner dagsett 16.01.17.

Planområdet omfattar i hovudsak gnr. 105 bnr. 110 og 36. Reguleringa legg til rette for tryggare tilkomst og vidare utvikling av K&S Stavseng AS.

 

Melding om eigengodkjenning av reguleringsplan for næringsareal ved K&S Stavseng AS

Reguleringsplan (PDF, 280 kB)


Føresegner (PDF, 25 kB)


Planomtale (PDF, 4 MB)

ROS-analyse (PDF, 539 kB)


Rapport berekningar og tiltak for områder utanfor Sjøholt sentrum (PDF, 6 MB)


Reguleringsplan for næringsareal ved K&S Stavseng - 2. gongs handsaming
 

 

Ved klage eller krav om erstatning:

 

Eventuell klage skal sendast skrifteleg innan 25.03.17 til post@orskog.kommune.no, eller til

Ørskog kommune
Øyravegen 11
6240 Ørskog

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing, jf. Pbl §§ 15-2 og 15-3, må setjast fram innan 3 år frå denne kunngjeringa.

 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Liv Marit Nystad
Kommuneplanleggar
Tlf: 70 16 59 19
Mobil: 902 89 405
E-post  

 

Teneste (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering