Gudsteneste med nattverd

søndag 9. juni 2019, 11.00 - 12.30

Informasjon

Raude naust og kyrkjetårnet

I dag er det pinsedag, som feirast 50 dagar etter påske. 

Pinsa reknast som kyrkja si fødselsdag, for då kom Den heilage ande til lærarsveinane og ga dei styrke og ord slik at dei kunne gå ut og fortelje om Jesus. Dette blir byrjinga for kyrkjelydane, og dermed for heile den kristne kyrkje.

 

Døypefonten i Ørskog kyrkje
Det er mykje gamal i historie i kyrkja, men visste du at døypefonten er nesten 350 år gamal? Det gir ei god kjensle å tenke på alle barna som gjennom århundre har gått gjennom dåpsritualet i same fatet som fortsatt er i bruk.
Messingfatet er frå 1686 og er gitt av presten Hegelund. Han gav også to av dei flotte lysekronene som enno i dag berre har levande lys.


Liturg: Øystein Braaten

Takkoffer går til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

 

Hovudinndeling i kyrkjeåret:

 • Advent (den lille fasten): De fire ukene før jul. Ordet betyr «ankomst» og markerer starten på kirkeåret.
 • Kristmesse (Jul): Feiringen av Jesu fødsel.
 • Åpenbaringstiden: Tiden mellom jul og faste.
 • Faste (den store fasten): de 6 ukene før påske.
 • Påske: Til minne om Jesu død og oppstandelse.
 • Pinse: «Kirkens dåpsdag», markerer Den hellige ånds komme til kirken.
 • Treenighetstiden: Tiden fra pinse til advent.

Kilde: Wikipedia

 

 

 

Stad

Ørskog kyrkje
 

Kontakt

Storfjorden kyrkjelege fellesråd
 

(Nettside): https://kyrkja.no/nn-NO/fellesrad/StorfjordenMR/menigheter/orskog-sokn/

Legg til hendinga i din kalender
Fann du det du leitte etter?

Filter

Søk

 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering