Adventstiden preges av forberedelse til julens budskap om Gud som kommer som et barn.

Adventus Domini var et uttrykk som i Romerriket ble brukt om tida like før en betydningsfull person skulle gjeste en by eller et sted. Da var det mange ting som skulle gjøres i stand. Slik foregår det for så vidt bestandig når man forbereder seg på f.eks. et kongebesøk. Program skal legges og gjennomgås, røde løpere kanskje fremskaffes, og den enkelte skal pynte seg. Og alt skjer i høytid og forventning. Kongen kommer!

Adventtidens farge er fiolett – fargen for bot og selvransakelse. I gammel tid ble disse ukene regnet for fastetid på linje med tida før påske. Dette preget kommer også til uttrykk i tekster og bønner gjennom adventstida. Samtidig har advent alltid vært mer preget av glede og forventning enn fastetiden før påske.


Kilde: kirken.no