Åpenbaringsdagen, epifania, ble feiret allerede meget tidlig, for å understreke Jesu guddommelige opphav fra begynnelsen av. Jesu fødsel og flere andre motiver gikk inn i denne festen, både Jesu dåp og vismennenes hyllest av Jesus.

Etter at 25. desember ble etablert som dagen for Jesu fødsel, ble feiringen av vismennene dominerende på åpenbaringsdagen. Derfor er denne dagen populært blitt kalt «hellige tre kongers dag». Festen for Jesu dåp ble lagt til søndagen etter, 2. søndag i åpenbaringstiden.

Et annet tema som fra gammelt av var knyttet til at Jesus åpenbarer hvem han er, var vinunderet i Kana. Markeringen av dette underet ble lagt til den påfølgende søndagen, 3. søndag i åpenbaringstiden.

Åpenbaringstiden er ellers, som navnet sier, knyttet til tekster som viser forskjellige sider ved hvem Jesus er. I vår kirke er det blitt vanlig å knytte denne tida spesielt til temaet misjon.