Publisert 16.08.2019
Vennar

 

Publisert 07.08.2019
Anne Lise Sagen Major

Anne-Lise Sagen Major (46) er tilsett som framtidsnavigatør i nye Ålesund. Sagen Major begynte i stillinga 1. august.

Publisert 28.06.2019
Bilde 1.jpg

Kommuneplanutvalet vedtok i sak 35/19 å legge forslag til reguleringsplan for Sjøholt sentrum, planID 2019001, ut på offentleg ettersyn.

Publisert 26.06.2019
tricycle-691587_1920.jpg

Klima-, areal- og transportplan for region Ålesund – varsel om oppstart og høyring av planprogram

 

Fellesnemnda for nye Ålesund, Giske kommunestyre og Sula kommunestyre vedtok i møte 13. juni 2019, med heimel i § 11-12, jfr kap. 9 (interkommunalt plansamarbeid), å varsle oppstart av arbeidet med ein felles klima-, areal- og transportplan for region Ålesund. Vidare blei det vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentleg ettersyn.

Les meir her

Publisert 20.06.2019
Sommar, sol og iskrem - vonar vi!

Biblioteket, NAV, miljøstasjonen, PPT og rådhuset har endra opningstider i sommar.

Publisert 13.06.2019
Valglog gull

 

I 2019 skal det gjennomførast kommunestyre- og fylkestingsval. Den offisielle valdagen er måndag 9. september.

Publisert 13.06.2019
X Slåttemark på Gravdehaug i Rauma

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal meldar om at det vil bli kartlegging av naturtypar i Ørskog i år.

Følgjande står skrevet på nettsida til fylkesmannen:

Publisert 05.06.2019
Kva er viktig for deg?

Den 6. juni stiller helsepersonell over heile landet pasientane det same spørsmålet: Kva er viktig for deg?

Publisert 03.06.2019
Eidet omsorgssenter

Nye Ålesund har 19 stillingar utlyste. Det er 13 stillingar innan helse og sosial som er utlyste internt og seks stillingar i undervisning og opplæring.

Publisert 24.05.2019
Amtskulevegen.

Delar av Amtskulevegen vert stengd måndag 27. mai i tidsrommet 08:00-16:00 grunna arbeid på boligar på Synnesmarka.

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering