Brannvernveke og open dag

Brannmannskapet i Ørskog - Klikk for stort bilete

Denne veka er det nasjonal brannvernveke der brannøvingar er eit hovudtema - all erfaring viser at det nyttar å øve!
Veka blir avslutta med open brannstasjon her i Ørskog laurdag den 22. september klokka 11-14.

På rundt 350 stadar over heile landet inviterar brannvesenet til open brannstasjon. Dette er lagt opp som ein familieaktivitet, der barn og vaksne får opplæring i korleis ein kan sikre heimen mot brann. Konkurransar, sløkkjedemonstrasjonar og brannbilar er noko av det ein kan oppleve.

 

Ørskog brannvesen inviterar

- Open brannstasjon gir oss eit høve til å formidle brannførebyggjande bodskap til publikum i ei tid på året da talet på bustadbrannar ofte er aukande. Om hausten trekkjer vi meir innandørs, og vi slår på lys og varme, fyrer i peisen og tenner levande lys, seier Michael Werner.

 

Brannvernveka vert arrangert av Norsk brannvernforening, DSB og If Skadeforsikring i samarbeid med brannvesenet. Mange stadar deltek også lokale If-kontor, det lokale el-tilsynet, sivilforsvaret, politi og ambulansetenesta.

I vårt distrikt er det Ørskog brann og redning som står for gjennomføringa av arrangementet. Her inviterer vi til open dag på Ørskog brannstasjon, Larsplassen 10 den 22. september klokka 11-14.

 

Oversikt over andre brannvesen som inviterer til open brannstasjon, fins på nettstaden www.brannvernuka.no.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 04.10.2018
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering