Formannskapet og kommunestyret

Fruktfat - Klikk for stort bilete

 

Denne veka er det siste møte i Ørskog formannskap og kommunestyre før sommarferien. 

Fyrst ut er formannskapet tysdag 19. juni. Vanlegvis startar desse møta klokka 17.30, men denne gongen er møtestart sett til klokka 17.00 med pause klokka 18.00 der medlemmane vil delta på informasjonsmøtet på kulturhuset om narkotika blandt unge i kommunen. Formannskapet vil deretter fortsette på rådhuset.

.

Formannskapet - saksliste:

 • 41/18 Konstituering av møte
 • 42/18 Godkjenning av møteprotokoll
 • 43/18 Klage på tidlegare vedtekne vegnamn i Ørskog kommune
 • 44/18 Framlegg til nye vegnamn i Ørskog kommune
 • 45/18 Marine grunnkart - deltaking i hovedprosjekt og fordeling av kostnadar
 • 46/18 Søknad om serveringsbevilling til Torghandel AS
 • 47/18 Utgreiing av framtidig behov for omsorgsbustader i Ørskog
 • 48/18 Fastsetting av møtegodtgjersle for midlertidige nemnder
 • 49/18 Dovremodellen i Ørskog, gradvis innføring frå skuleåret 2018-2019
 • 50/18 Skuleskyss frå august 2018
 • 51/18 Kvalitetsmeldinga for Ørskogskulen 2017
 • 52/18 Rapportering finansforvaltninga pr 31.12.2017
 • 53/18 Overføring av unytta investeringsmidlar frå 2017
 • 54/18 Tertialrekneskap pr 30.04.2018
 • 55/18 Årsrekneskap og årsmelding 2017
 • 56/18 Økonomisk ramme til lokale forhandlingar 2018 etter Hovudtariffavtalen kap. 3.4. og 5.1. - unn.off.
 • 57/18 Referatsaker
 • 58/18 Etablering av Utviklingsforum for Ålesund lufthavn, Vigra AS
 • 59/18 Søknad om tilskot frå kommunalt næringsfond - Turistkontor i Ørskog
 • 60/18 Nytt idrettsanlegg - sponsorarbeid ØIL
 • 61/18 GSV Giskemo - Amdam, øking av finanseringsramme
 • 62/18 Søknad om midlar frå kommunalt næringsfond

 

Kommunestyret - saksliste

Kommunestyret har vanlegvis møtestart klokka 18.00, men grunna lang saksliste, vil møtet starte klokka 17.00 denne torsdagen.

 • 41/18 Konstituering av møte
 • 42/18 Godkjenning av møteprotokoll
 • 43/18 Nytt idrettsanlegg - sponsorarbeid ØIL
 • 44/18 Framlegg til nye vegnamn i Ørskog kommune
 • 45/18 Søknad om serveringsbevilling til Torghandel AS
 • 46/18 Møteplan 2. halvår 2018
 • 47/18 Marine grunnkart - deltaking i hovedprosjekt og fordeling av kostnadar
 • 48/18 Etablering av Utviklingsforum for Ålesund lufthavn, Vigra AS
 • 49/18 Utgreiing av framtidig behov for omsorgsbustader i Ørskog
 • 50/18 Dovremodellen i Ørskog, gradvis innføring frå skuleåret 2018-2019
 • 51/18 Skuleskyss frå august 2018
 • 52/18 Kvalitetsmeldinga for Ørskogskulen 2017
 • 53/18 Fastsetting av møtegodtgjersle for midlertidige nemnder
 • 54/18 GSV Giskemo - Amdam, øking av finanseringsramme
 • 55/18 Overføring av unytta investeringsmidlar frå 2017
 • 56/18 Rapportering finansforvaltninga pr 31.12.2017
 • 57/18 Tertialrekneskap pr 30.04.2018
 • 58/18 Årsrekneskap og årsmelding 2017
 • 59/18 Referatsaker

 

Møta er opne, og innbyggarar er velkomne som tilhøyrar. Politiske møter vert haldne på rådhuset.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 20.06.2018
Fann du det du leitte etter?
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering