Høyring - handlingdel i plan for idrett og friluftsliv

Måsøyra med orange ring 2 -Foto PederOttoDybvik.JPG - Klikk for stort bilete Handlingdel i plan for idrett og friluftsliv skal no rullerast 

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 03.04.2019

Nye Ålesund - Klikk for stort bilete

 

Handlingsprogrammet er tiltaksdelen av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og inneheld oversikt over prioriterte tiltak dei neste 4 åra.

Tiltak som det skal søkast om spelemidlar for, må vere innarbeidd på prioritert plass i handlingsprogrammet.

 

Høyringsbrev (PDF, 26 kB)

 

Handlingsprogram 2019-2021 (det er denne delen som skal rullerast) finn de her (PDF, 506 kB)

 

Vedrørande kommunesamanslåing: Ørskog kommune skal rullere handlingdelen for 2020, dette skal så samkøyrast med handlingsdel for Ålesund, Skodje, Sandøy og Haram ved søknad om tippemidlar i 2020.

 

Eventuelle merknader til plandokumenta skal vere skriftlege, og sendast til Ørskog kommune innan 10.05.2019

 

Send til

post@orskog.kommune.no

 

eller

Ørskog kommune

Øyravegen 11

6240 Ørskog

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering