No 14: Livet under vatn

Reint hav - Klikk for stort bilete

 

FN sine berekraftsmål er verda sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030.

FN sine berekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål.

Måla skal fungere som ei felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Måla vart laga til på ein demokratisk måte gjennom innspel frå land over heile verda og nesten ti millionar menneske fekk sagt si meining gjennom ein spørreundersøkelse.

 

.

Særleg satsingsområde for oss

Fellesnemnda har vedteke at Livet under vatn skal vere eit særleg satsingsområde for nye Ålesund kommune, og dei oppmoda alle kommunane i nye Ålesund til å handsame saka. I Ørskog vart saka behandla i både ungdommens kommunestyre, formannskapet og i kommunestyret.


Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteke i alle dei 3 råda.
 

                  Rådmannen la saka fram med slik innstilling:

                  Ørskog kommunestyre sluttar seg til Fellesnemnda sitt vedtak om at FN sitt berekraftsmål 14
                  – Liv under vatn skal vere eit satsingsområde for nye Ålesund kommune.

.

.

"Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling"

Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.  Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet.

Marine næringer er viktige for å dekke økende etterspørsel etter mat, energi og medisin i framtiden. Slik byr havet også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. 

.

FN sine 17 berekraftsmål
Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 19.06.2018
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering