Ny, nasjonal helseundersøking

Helse - Klikk for stort bilete

Innbyggarane i Møre og Romsdal vert inviterte til å delta i ei ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Frå 5. oktober vil tilfeldig utvalde personar få ei kort spørjeundersøking på SMS å svare på.

Professor Inger Torhild Gram - Klikk for stort bileteProfessor Inger Torhild Gram

Noreg ønskjer å redusere for tidlig død av ikkje-smittsame sjukdommar med 30% innan 2030, og data frå ei ny undersøking vil gjere at helsemyndigheitene kan følgje med på utviklinga av sjukdomane kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsjukdommar.
- Livsstilsfaktorar som vekt, kosthald, fysiske aktivitet og alkohol-/ tobakksbruk er såkalla helseindikatorar som kan seie noko om korleis framtidig helse vert, seier professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for helseforskning. 
- Denne undersøkinga vert gjort ved hjelp av mobilen, og gje myndigheitene viktig informasjon på ein enkel måte så dei kan setje i verk tiltak som betrar folkehelsa, seier professoren.

.

Om undersøkelsen:

 

  • Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer. 
  • Undersøkelsen retter seg mot 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
  • Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.
  • Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og Kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Fylkesundersøkelsene, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen.
Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 17.10.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering