Reguleringsplan Sjøholt sentrum

Kommuneplanutvalet vedtok i sak 35/19 å legge forslag til reguleringsplan for Sjøholt sentrum, planID 2019001, ut på offentleg ettersyn.

Bilde 1.jpg - Klikk for stort bilete

Plandokumenta, plankart, føresegner og planomtale finn du her.

Dokumenta ligg og i papirformat på rådhuset.

 

Nytt kart:

Her finn du forslag til reguleringsplan kart for Sjøholt sentrum, utan faresone for støy, skred og flaum. (PDF, 2 MB)

Dette gjer det lettare å sjå formåla og strekar på din eigendom. Ta gjerne kontakt med planleggar Cecilie Solli om du har spørsmål.


Meir informasjon:

For meir informasjon, sjå heimesida til Ørskog kommune www.orskog.kommune.no

Har du meiningar om planen? 

Innspel og merknadar til reguleringsplanarbeidet kan sendast på e-post til cecilie.solli@orskog.kommune.no , eller brev til Ørskog kommune, Øyravegen 11, 6240 Ørskog.

Høyringsfrist er sett til 17.08.2019.

Sist endra 16.08.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering