Resultat av soknerådsvalet i Ørskog

Ørskog kyrkje - Klikk for stort bilete

 

Medlemmer i soknerådet:

1. Lars Tore Nerbøvik

2. Else Karin Lianes

3. Kristian Fjørtoft

4. Knut Helge Vestre

5. Karin Johanne Årdal

6. Sigmund Inge Stene

7. Elisabeth Krohn Runde

8. Øyvin Danielsen

 

Varamedlemar:

1. Åse Kristin Farkvam Reite

2. Eldbjørg Braute

3. Karen Simonnes Aanes

4. Aud Marie Gjære

5. Astrid Hildre

 

 

Oppgåvene til soknerådet

Hovudoppgåvene til soknerådet er nemnde i § 9 i kyrkjelova, men og andre regelverk er med på å definere ansvaret til soknerådet.

Kyrkjelova § 9 set opp følgjande hovudføremål med arbeidet i soknet:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 18.09.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering