Skogbruk

Vedstabel - Klikk for stort bilete Nordre Sunnmøre landbrukskontor utfører skogtenester for kommunane: Skodje, Ørskog, Stordal, Sula og Ålesund. 

Bakgrunnen er at skogen skal bli nytta ut på ein best mogeleg måte for alle partar.

Utfordringane ligger i å nytte ut eksisterande skog samt å etablere ny skog for framtida.

Skogtenesta omfattar veiledning, planlegging samt kontrollfunksjonar innan skogbruket.

 

Tenester

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor

 Skogbrukslova - Lov-2005-27-31:

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal - skogbruk:

 

Aktivt skogbrukskurs

 

Skogkultur.

 

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Lov 27.05.2005 nr.31

Lokale tilskudssatser for NMSK.

 

Tilskot til skogkultur i år 2014

 

SKOGKULTUR:

TILSKOTSSATS:

Tilskudd pr daa: max -

70% av godkjent kostnad

Plantekjøp

55% av kostnad

Planting av ny skog

55% av godkjent kostnad

Suppleringsplanting

55% av godkjent kostnad

Flaterydding

200 kr. pr.daa

Mekanisk etterarbeid/tynning

300 kr pr daa

Avstandsregulering

300 kr pr daa

Markbearbeiding

300 kr pr daa

Gjødsling av vannsyk mark og fastmark

40% av kostnad

Grøfting

40% av godkjent kostnad

 

 

Skogfond

 

 Forskrift om skogfond For 2006-07-03 nr.881  

 

Forskrift om avgift til fellestiltak For 2000-04-10 nr.351

 

Skogsvegar.

Normaler for landbruksvegar med byggebeskrivelse

 

Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

 

Søknadsprossesen:

Søknad om tilskot til skogkultur, vegbygging eller miljøtiltak i skog skal skrivast på skjema utarbeidd av Landbruks- og matdepartementet. Ved søknad om tilskot til drift med taubane, hest mv. eller andre tiltak i skogbruket må du kontakte kommunen for å få informasjon om søknaden.

Sjå søknadsskjema under

  • Skjema frå Statens landbruksforvaltning Tilskott til miljøtiltak i skog. Tilskott til produksjon av energiflis (SLF-920)
  • Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskott til skogkultur (SLF-909)
  • Søknad om tilskot til drift med taubane, hest o.a./ driftstilskot ved sluttavvyrkning.

 

Søknad skal sendast til: Nordre Sunnmøre Landbrukskontor, 6240 Ørskog

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering