Viltstell

Kontoret utfører i dag den kommunale vilttenesta for alle 5 kommunane.

Dette medfører kommunal handsaming av bestandsplanar for hjortevilt, samt generell rettleiing om viltforvaltning.

Andre oppgåver:

  • Jegerprøven. Kontoret arrangerer jegerprøveeksamen.
  • Fallvilt, dette dreier seg i hovudsak om å ta hand om påkjørt hjortevilt.

For Ålesund kommune er det inngått avtale med Møre viltettersøk.

For Skodje og Ørskog kommune er det gått inn avtale med Skodje Jeger- og fiskeforening.

For Sula kommune er det avtale med Sula Jeger- og fiskeforening, og i Stordal kommune er det inngått avtale med Sveid Tore- og Georg Busengdal. 

 

Viltforvaltning

for Ørskog, sjå Ørskog hjorteviltvald 

for Skodje, sjå Skodje hjorteviltvald  

 

Nordre Sunnmøre Landbrukskontor arangerer den endelege jegerprøven 

 

Kontaktinformasjon ved viltskade: 

Ved påkjørsel og moglege skade på dyr: ring politiet tlf 02800

Ved funn av døde dyr i eller ved veibane: ring Statens vegvesen tlf 815 44 040 

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering