Avløp

Bekk - Klikk for stort bileteBekk

Ørskog kommune har ansvaret for avløpsnettet i heile kommuna. Nettet omfattar leidninger, kummar og vi har 7 pumpestasjonar.

Kloakk frå Ørskogfjellet og heilt ned i Sjøholt sentrum gjeng via silanlegget på Måsøyrane. Resten nyttar slamavskillarar.

 

Slam

Slamtøming i Ørskog kommune vert drifta av ÅRIM. I menyen under kan du sjå vedteke betalingsregulativ for slamtømming.

For meir informasjon, ta kontakt med ÅRIM på tlf 70 16 41 80, eller sjå ÅRIM sine heimesider.

 

Elvar, bekker og stikkrenner frå kommunale vegar

Det er Ørskog kommune som har ansvar for vedlikehald og opprensking langs elver, bekkar, slukar og stikkrenner frå kommunale vegar.

Før varsla store nedbørsmengder vil kommunen gå over aktuelle stader og gjere nødvendige tiltak for å forhindre flaum.

Veldig ofte så vil det i løpet av nedbørsperiode legge seg mykje lauv, smågreiner og søppel framføre rister og slukar som tettar att. Dersom ein ser at vatnet tek nye vegar ellerat vegar flaumar over, ta kontakt med kommunen.

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Oppsynsmann
Tlf: 70 16 59 38
Mobil: 484 01 310
E-post  

 

Teneste (1)
Nyttige lenker (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering