Publisert 23.10.2019
Ålesund rådhus

 

Torsdag 24. oktober møtast kommunestyret i nye Ålesund til sitt konstituerande møte. Kommunestyret skal velje medlemmar til forskjellige utval og komitear og vedta kommunevåpen for den nye kommunen.

Publisert 17.10.2019
kyrkjealleen

 

Publisert 17.10.2019
Vasskran.jpg

 

På grunn av kommunesamanslåinga, vil avlesinga av vassmålarar for 2019 bli i januar i staden for i november.

Publisert 14.10.2019
kran.jpg

 

Publisert 08.10.2019
Helse

Innbyggarane i Møre og Romsdal vert inviterte til å delta i ei ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Frå 5. oktober vil tilfeldig utvalde personar få ei kort spørjeundersøking på SMS å svare på.

Publisert 08.10.2019
Arbeidsgruppa

 

Rådhusgruppa skal lage ei oversikt over flytteprosessane knytt til alle rådhus og tenester. Gruppa har bedt om ekstern hjelp for å sjå på korleis ein best kan utnytte eksisterande plass i rådhusa.

Publisert 08.10.2019
trafikkskilt - vegarbeid

 

 

 

Publisert 27.09.2019
Skodje

 

Fire forskrifter blir no lagt ut til høyring. Det gjeld gebyr for saker som gjeld forureirng, brenning av avfall, nedgravne oljetankar og feitthaldig avløpsvatn i avløp. Høyringsfristen er 11. november.

Publisert 18.09.2019
mitt møre og romsdal

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har publisert ei spørjeundersøking, kalla ‘Mitt Møre og Romsdal’, der vi innbyggjarane får høve til å komme med våre innspel om framtida til fylket.

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering