Publisert 27.08.2014
Næringsfond.jpg
Publisert 23.08.2014
Vegskilt 2.jpg

 

Publisert 22.08.2014
Synfaring.

 

Publisert 18.08.2014
Valg

I mars i år inviterte Kommunal- og moderniseringsministeren kommunene til å søkje om å få vere med på forsøk om nedsatt stemmerettsalder til 16 år.

Publisert 15.08.2014
Gammal, men staseleg!

Fristen for å søkje regionalt miljøtilskot er 20. august, og fristen for tilskot til organisert beitebruk i landbruket er 1. november.  

Publisert 21.07.2014
Val av tomt for nytt sjukehus

Regional konsekvensutgreiing for dei aktuelle tomtene for nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal er lagt ut på høyring på Helse Møre og Romsdal sine nettsider. I dette høve ønskjer helseforetaket også at høyringsdokumentet på papir blir lett tilgjengeleg for innbyggjarane.

Publisert 16.07.2014
Velferdsteknologi i omsorgstjenesten.png

I januar 2012 satte ti utvalgte kommuner i Midt-Norge, mellom andre Ørskog, i gang med "Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet". Prosjektet gjekk ut på at kommunene skulle prøve ut eksisterende og tilgjengeleg velferdsteknologi i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene.

Prosjektet er eit samarbeid mellom KS og fylkesmenn i dei tre Midt-Norske fylka.

Publisert 11.07.2014

Ørskog kommuneplanutval vedtok i møte 08.07.14 i sak 016/14 å legge ut til 2. gongs offentleg ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for Ørskog brannstasjon med tilhøyrande føresegner og planomtale i samsvar med reglane i pbl § 12-10.

Les meir

Publisert 02.07.2014

 

 

Frå 1.juli har vi sletta vidarekobling frå vårt gamle telefonnummer (70272900)

Vi minner om at vårt telefonummer til sentralbord er 70 16 59 00

Publisert 01.07.2014
Barn i bil.

Alle barnehagane i Ørskog er med i ein kampanje, som trafikktryggingsutvalet (FTU) og Trygg Trafikk gjennomfører, saman med alle barnehagar i Møre og Romsdal.

 

 

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering