Økonomiavdelinga

Statistikk 3 - Klikk for stort bilete  

 

Økonomiavdelinga har følgjande ansvarsområde:

Budsjett

 • Årleg utarbeiding av samla budsjett for kommuna
 • Budsjettoppfølging gjennom året 
 • Rapportering til politisk

Rekneskap:

 • Fakturabehandling og betaling av alle innkomande fakturaer.
 • Føring og avslutning av rekneskapen
 • Sosiale utbetalingar
 • Fakturering og innfordring
 • Avstemmingar
 • Mva-rapportering
 • Rapportering til politisk

Løn og pensjon

 • Månadleg berekning og utbetaling av løn til alle tilsette i kommuna
 • Behandling pensjonsspørsmål
 • Oppfølging og innkreving av sjukerefusjonar frå NAV
 • Rapportering (pensjon, løn, skatt og arbeidsgiveravgift)

Finansforvaltning:

 • Låneopptak
 • Forvaltning av finansielle eigedelar
 • Rapportering til politisk

Startlån:

 • Behandling av startlånsøknadar
 • Rapportering Husbanken
 • Oppfølging av utbetalte lån

Næringssaker:

 • HoppID
 • Tildeling frå kommunalt næringsfond
Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 18.11.2014
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Konsulent rekneskap
Tlf: 70 16 59 35
Mobil:
E-post  

 

Konsulent løn
Tlf: 70 16 59 34
Mobil:
E-post  

 

Rekneskapsmedarbeidar
Tlf: 70 16 59 33
Mobil:
E-post  

 

Nyttige lenker (1)
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering