Personvern

Forside brosjyre datatilsynet.png - Klikk for stort bilete

 Styrka personvern i kommunen

1.juli trer den nye personvernforordninga frå EU i kraft i Norge( GDPR*)  Dette er eit felles regelverk for personvern i Europa og skal bidra til å styrke innbyggarane sine rettar, tilliten til digitale tenester og ansvarliggjere dei som behandlar data.

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 05.06.2018

Kva er nytt ?

Det er mellom anna strengare reglar for korleis vi behandlar opplysningar. Innbyggarane i Ørskog kommune har rett til innsyn i kva opplysningar vi har om dei å kan kreve å verte gløymde. (unntak er der anna lovverk krev lagring). 

For å kunne sikre at vi oppfyllar desse pliktane må vi mellom anna ha databehandleravtalar med alle leverandørar som sikrar at dei og oppfyller krava i forordninga.

 

Krav om personvernombod

Forordninga krev at kvar kommune har personvernombod, for å kontrollere, rettleie og informere kommunen om arbeidet.

Ørskog kommune (saman med dei andre kommunane i Nye Ålesund) har inngått avtale med IKA Møre og Romsdal om kjøp av personvernombod-tenester.

 

Arbeidsgruppe er på plass

Ei arbeidsgruppe for GDPR i Ørskog er oppretta.
For å sikre at vi tenker i same retning slik at vi har lik tilnærming til dette og når vi gjeng inn i Nye Ålesund, er det sett saman ei gruppe med representanter for de fem kommunane (gruppeleiar i kvar kommune), under leiing av Helge Veum i Nye Ålesund.

 

 

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering