Rådmann

Synnøve Vasstrand Synnes - Klikk for stort bileteSynnøve Vasstrand Synnes Rådmannen sine oppgåver og ansvar:

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar og ho står ansvarleg overfor kommunestyret.

 

Etter kommuneloven § 23 skal rådmannen:

- sjå til at saker som vert lagd fram for folkevalde organ er forsvarleg utgreidde

- sjå til for at vedtak vert iverksett

 • - sørge for at administrasjonen vert driven i tråd med lover, forskrifter og overordna instruksar og at det vert ført kontroll med dette

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna, i alle folkevalde organ bortsett frå kontrollutvalet. Normalt møter rådmannen sjølv i kommunestyret, formannskapet, administrasjonsutvalet og arbeidsmiljøutvalet, medan kommunalsjefane eller andre møter på vegne av rådmannen i det faste planutvalet, tenesteutvalet og andre utval/komitear.

 

Organisering:

Rådmannen organiserer sin administrasjon med følgjande koordinerande funksjonar og stab-/støttefunksjonar:

 • Kommunalsjef for helse og omsorg
 • Kommunalsjef for oppvekst
 • Stabsfunksjonar innafor personal- og økonomiområdet
 • Stabsfunksjonar for plansaker
 • Stabsfunksjonar for fellestenester, herunder mellom anna sørviskontor, post/arkiv, politisk sekretariat, beredskapssekretariat og IKT

Ass. rådmann Janette Osland Steinvik er rådmannen sin faste stedfortreder.

 

Kven er rådmannen?

Rådmannen, Synnøve Vasstrand Synnes, er fødd på Larsnes i 1970, og oppvaksen der. Ho er utdanna jurist frå Univeristetet i Bergen i 1995, og har vidareutdanning i samfunnsplanlegging frå Høgskulen i Volda. Ho har hatt stilling som ass. rådmann i Skodje kommune, samt rådmann i Sande kommune frå 2010-2011. Rådmannen er gift, har 3 born og er busett på Sjøholt.

 

Verv eller andre funksjonar:

Rådmannen har ingen verv eller funksjonar i selskap eller interesseorganisasjonar.

 

 

Sist endra 15.08.2016
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Synnøve Vasstrand Synnes
Rådmann
Tlf: 70 16 59 28
Mobil: 990 40 871
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering