Rådmannskontoret

 

Janette Osland Steinvik - Klikk for stort bilete Assisterande rådmann Janette Osland Steinvik har ansvar for personalforvaltninga i kommunen.

Ho er stedfortreder for rådmannen og skal bidra med rådgiving og rettleiing til einingsleiarane. Ho har ansvar for sekretær- og sakshandsamarfunksjon for fleire politiske utval. 

Assisterande rådmann er kommunen sin representant i  samhandlingsgruppa - Sunnmøre Regionråd.

Ho er og koordinator/ kontaktperson for Samhandlingsgruppe lokalt og for Kompetanseløftet 2015 i helse og omsorg.

Andre sentrale oppgåver i stillinga er: organisasjonsutvikling, prosjektdeltaking, forvaltning av alkohollova, serveringslova og røykelova.

 

Hilde Sørdal - Klikk for stort bilete

Kommunalsjef Hilde Sørdal har ansvar for mellom anna skule, barnehage, PPT og LUK. Ho har ulike administrasjons- og koordineringsoppgåver, samt sakshandsaming til politiske organ.

 

 

 

Magny Hauge Dyrkorn - Klikk for stort bilete

 

Rådgjevar økonomi Magny Hauge Dyrkorn har overordna økonomiansvar; økonomiplan, årsbudsjett, rekneskaps- og resultatvurderingar og finansforvaltning. Ho har og ansvar for handsaming av startlån og næringsfond. Sjå meir under Økonomikontoret  

 

 

 

Stabsleiar Åse Karin Finnøy Gjære har det overordna ansvar for oppgåver knytt til dagleg drift av Åse Karin Gjære.jpg - Klikk for stort bilete kommuneadministrasjonen, mellom anna politisk sekretariat, arkiv, IKT, informasjon, sakshandsaming, bibliotek, kultur.

Ho er og beredskapskoordinator for kommunen og har ansvar for oppdatering av beredskapsplanar/informasjon og sekreteriatet for kriseleiinga i kommunen.

Ho er og redaktør for kommunen si heimeside.

 

 

Kommuneplanleggar Liv Marit Nystad handsamar diverse kommuneplanar og reguleringsplanar.

Liv Marit N.jpg - Klikk for stort bilete

Ho er også sakshandsamar for kommuneplanutvalet.

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering