Velkomen til Sørviskontoret

Sørviskontoret er innbyggjarne sitt første møte med Ørskog kommune anten de ringer, tek kontakt per e-post eller kjem innom rådhuset.
Vi har som mål å yte gode tenester og sikre publikum rask sakshandsaming og kontakt med rett person/saksbehandlar.

                           

Resepsjon i nytt rådhus - Klikk for stort bileteResepsjon i nytt rådhus Åse Karin Gjære

Tilsette på Sørviskontoret:

Stabsleiar - Åse Karin Finnøy Gjære - tlf. 70 16 59 07 / 952 88 638
e-post: ase.karin.gjere@orskog.kommune.no  

Konsulent - Ingrid R. Hjelle - tlf. 70 16 59 06
e-post: ingrid.hjelle@orskog.kommune.no

Konsulent - Bente G. Holmeide - tlf. 70 16 59 05
e-post: bente.gravem.holmeide@orskog.kommune.no                                      

Sekretær/rekneskapsmedarbeidar Elisabeth Øverås - tlf 70 16 59 33
e-post: elisabeth.vestre.overas@orskog.kommune.no

 

Kva kan vi gjere for deg?

Vi er dei første du møter når du skal besøke rådhuset, og du kan spørje oss om “alt” ! Er det noko vi ikkje kan hjelpe deg med, så formidlar vi kontakt til den rette sakshandsamaren.
 

Opningstider

Opningstida er frå kl. 10.00-15.00. Dette gjeld både ekspedisjon og sentralbord.

Eksterne besøkande utanom desse tidspunkt vert henta av tilsette i vestibylen.


 

Desse sakene kan du ordne direkte hos oss:

 • kopiering/scanning
 • rett kopi
 • utleige av møterom på rådhuset og andre kommunale bygg
 • ekstra renovasjonssekker
 • veiledning til Kva skjer? på nettsidene
 • søknad om bustønad
 • parkeringbevis, ledsagerbevis/følgjekort
 • kontakt med kommunale vaktmeistrar
 • orientering om når saka di kjem opp til politisk handsaming og kven som er sakshandsamar
 • få innsyn i kommunale sakspapir og høyringsdokument
Du kan levere alle typar saker til oss for handsaming. Dersom vi ikkje kan ferdighandsama saka di hjå oss, så sørgjer vi for at ho vert send til rett sakshandsamar.
Vi har òg dei mest vanlege skjema du treng når du skal senda ein søknad - og vi hjelper deg gjerne med utfylling dersom du ønskjer det. Her kan du m.a. få: Mange søknadsskjema finn du på nettsidene våre, sjekk under ”sjølvbetjening” i toppmenyen.

 

Vi tek imot både ros og ris!

Er det noko du er godt nøgd med - eller særs misnøgd med - la oss få vite det!
Send gjerne e-post: post@orskog.kommune.no
 

                                 

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 15.02.2019
Fann du det du leitte etter?
Meir informasjon (1)
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering