Politikk

Møteklubbe - Klikk for stort bilete På denne sida finn du aktuell informasjon om det lokale sjølvstyret i Ørskog kommune. Under møteplan finn du informasjon om utval, møter, medlemer, sakskart og saksinformasjon. Du får direkte tilgang til alle aktuelle dokument som er tilgjengelege i medhald av lov eller forskrift.

   

Tanken bak det lokale sjølvstyret (formannskapslovene frå 1837) er at kommunane i størst muleg grad sjølve skal ta avgjersler lokalt. Eit viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærleik til dei personane avgjerslene gjeld.

 

Politisk leiing

Kommunen sitt hovudansvar er å arbeide for lokalbefolkninga sine interesser. Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Kommunestyret vel ordføraren, og ofte er han eller ho frå det største partiet i kommunestyret.

Knut Helge Harstad - H - ordførar i Ørskog kommune frå 16.2.17 - 2019
Tlf 70 16 59 04 , mobil 916 22 484
E-post: knut.helge.harstad@orskog.kommune.no

Geir Peter Aure - V/Krf - varaordførar 2015 - 2016
Tlf 415 40 657
E-post: geir.peter.aure@orskog.kommune.no

 

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal syte for at dei folkevalde er sikra nødvendig bistand i arbeidet med førebuing, gjennomføring og etterarbeid i samband med saker/møter i politiske råd og utval, samt sekretærfunksjon for ordførar og varaordførar. I tillegg har sekretariatet mellom anna desse oppgåvene: medie- og publikumskontakt, aktiv bruk av det elektroniske systemet i samband med publisering/informasjonsflyt, representasjon og bistand i samband med vennskapssamband og andre representasjonsoppgåver, gjennomføre kommune- fylkes- og stortingsval, administrere val av nemnder, råd og utval, planlegge, tilrettelegge og fylgje opp det politiske systemet mellom anna reglement, godtgjersler, kurs/opplæring, framlegg til møteplan, samt sekretærfunksjon for den årlege TV-aksjonen.  

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering