Eldreråd

I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.

Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene.

Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.

Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.

 

Eldrerådslova

 

Eldrerådet i Ørskog har 5 medlemmer.
 

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 25.08.2017
Eldreråd 2015-2019

 Grethe Leikny Gjerde

 grethe.leikny.gjerde@orskog.kommune.no

 leiar
 Jarle Erstad  nestleiar
 Else Pauline Sjøholt  medlem
 Sigmund Stene  medlem
 Terje Atle Osvik  medlem
   
 Varamedlemmer:  
 Einar Søvik  varamedlem
 Kjellaug Dyrkorn  varamedlem
 Asbjørn Søvik  varamedlem
 Wenche Gausnes Aasen  varamedlem
 Berit Viset  varamedlem
 Arild Jacobsen  varamedlem

 

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering