Kommunestyret

Ørskog kommunestyret har 17 medlemmer.


Kommunestyret er kommunen sitt øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal førast. Det er kommunestyret som bestemmer korleis kommunen sine tenester skal utviklast.

Kommunestyret har det øverste økonomiansvaret og fordeler pengane kommunen har til rådvelde gjennom budsjettprosessen kvar haust. Kommunestyret har og oppgåva med å føre tilsyn og kontroll med kommunens sin verksemd.


Det vert vald direkte av folket for fire år om gongen.
Kommunestyret har til vanleg møte 8-10 gonger pr. år og møta er opne for publikum.

 

 

Publikum kan stille spørsmål til kommunestyret. For å sikre at svararen kan gje eit tilfredsstillande svar, skal spørsmåla som hovudregel vere førelagt ordføraren, med kopi til sentraladministrasjonen, seinast 2 arbeidsdagar før møtet, jfr. reglement for offentleg spørjetid.

Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt vedtaksretten ikkje er delegert til andre organ. Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld m.a. budsjett, økonomiplan og overordna rammeplanar for den kommunale verksemda.


 

Ørskog kommunestyre 2015-2019, oppdatert september 2018
 
 Knut Helge Harstad  H  Ordførar   91622484 knut.helge.harstad@orskog.kommune.no
 Frode Andresen  H  medlem   91886757 frode@okonomiservice.net
Trude Fimland Sjøholt  H  medlem   97605655 trude@okonomiservice.net
 Geir Peter Aure V/Krf  Varaordførar   41540657 geir.peter.aure@orskog.kommune.no
 Helene Børretzen  Fjørtoft V/Krf  medlem   90820056 Helene.Fjortoft@orskog.kommune.no
 Gunnar Fagerlid V/Krf  medlem   90048230 gunnar.fagerlid@orskog.kommune.no
 Nadarajah  Gunapalan V/Krf  medlem   48147986 nadarajah.gunapalan@orskog.kommune.no
 Thorbjørn Fylling  Frp  medlem   92822655 thorbjorn.fylling@orskog.kommune.no
 Wenche Gausnes Aasen  Frp  medlem   48126003 wenche.gausnes.aasen@orskog.kommune.no
 Therese Iren Sæter  Frp  medlem   92688080 therese.saeter@orskog.kommune.no
 Jarle Viset  Frp  medlem   91871009 jarle.viset@orskog.kommune.no
 Arne Abelseth  Ap  medlem   90847088 arne@abelseth.it
Torill Andersen Leganger  Ap  medlem   91612992 torill.leganger@gmail.com
 Kaja Langlo Kongsnes  Ap  medlem   98882312 kaja.kongsnes@orskog.kommune.no
 Odd Bertil Yksnøy  Ap  medlem   92234265 odd.bertil.yksnoy@orskog.kommune.no
 Frode Dyrkorn  Sp  medlem   99551105 fdyrkorn@online.no
 Janet Roelofs  Sp  medlem   92049430 janet@norge.nl
           
 Frank Abelseth  H 1.varamedlem   90504005 frank.abelseth@orskog.kommune.no
 Nils Petter Sjøholt  H 2.varamedlem   91804007 nilsjo.npsh@gmail.com
 Freddy Stene  H 3.varamedlem   90017830 freddy.stene@sperre.com
 Asbjørn Skotte  H 4.varamedlem   90078006 skotte@skotte.no
 Cecilie Iren Hestås  H 5.varamedlem   94172920 cecilie.hestas@implenia.com  
 Jan-Arne Svendsen  H 6.varamedlem      
           
 Tore Tenfjord V/Krf 1.varamedlem   91812271 tore.tenfjord@orskog.kommune.no
 Ingunn Marken V/Krf 2.varamedlem   97954514 ingunn.marken@orskog.kommune.no
 Asbjørn Søvik V/Krf 3.varamedlem   95726347 famsovik@mimer.no
 Solgunn Seljehaug V/Krf 4.varamedlem   93616269 seljehaug.solgunn@gmail.com
 Arve Ørskog V/Krf 5.varamedlem   91511123 arve@skruihop.no
 Zlatan Miskovic V/Krf 6.varamedlem   90162771 arifamam1941@gmail.com
           
 Osvald Ringstad  Frp 1.varamedlem   95925287 osvald@filtra.no
 Inga Helen Støversten  Frp 2.varamedlem   92230885 ihstov@gmail.com
 Arnfred Balseth  Frp 3.varamedlem   93022213 arnfred.balseth@orskog.kommune.no
 Øyvind Tennfjord  Frp 4.varamedlem   96011744 oyvind_tennfjord@hotmail.com
 Terje Atle Osvik  Frp 5.varamedlem   90090783 ato.osv@gmail.com
 Amalie Balseth Frp 6.varamedlem   90216598  
           
 Kjetil Heggem  Ap 1.varamedlem   40243010 kjetilheggem@hotmail.com
 Grethe Leikny Gjerde  Ap 2.varamedlem   41417815 grethe.leikny.gjerde@orskog.kommune.no
 Arild Holmeide  U 3.varamedlem   93045388 arild.holmeide@online.no
 Kjell Arve Lid  Ap 4.varamedlem   91369338 kjell.arve.lid@orskog.kommune.no
 Hallgeir Bjørdal  Ap 5.varamedlem   99535345 hallgeir.bjordal@mimer.no
 Nerman Delalic  Ap 6.varamedlem   97010624
           
 Karl Johan Vaksvik  Sp 1.varamedlem   70273052 karl.johan.vaksvik@orskog.kommune.no
 Kathrine Osnes Fjørtoft  Sp 2.varamedlem   95784862 kathrine.osnes.fjortoft@orskog.kommune.no
 Be Klein Hulse  Sp 3.varamedlem   45195505 be.klein.hulse@orskog.kommune.no
 Rolv Gudleik Viset Sp 4.varamedlem   41556048 rolv.viset@gmail.com

 

Fann du det du leitte etter?
Eksterne lenker
 
  • TelefonBilde 70165904
  • PostboksBilde , 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
Login for redigering