Kontrollutvalet

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet har som oppgave å utføre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltninga på vegne av kommunestyret, og er eit lovfesta, obligatorisk utval.

Kontrollutvalet skal utøve sitt arbeidet i samsvar med kommunelova og forskrift for kontrollutvalg.

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 23.01.2019

Kontrollutvalet kan ta opp eit kvart tilhøve ved den kommunale verksemda, så lenge det kan definerast som kontroll og tilsyn. I tillegg kjem enkelte konkrete lovfesta oppgaver. Kontrollutvalet skal mellom anna sjå til at kommunen har ein forsvarleg revisjonsordning, og gjennomføre og følge opp forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar.

 

 

Sekretariatet:

Kontrollutvalet skal ha eige sekretariat, som til ei kvar tid skal yte kontrollutvalget den bistand som utvalet finn nødvendig for å kunne ivareta oppgåvene sine.

Sunnmøre kontrollutvalsekreteriat utfører sekretariatfunksjonen for 12 kommunale kontrollutval på Sunnmøre

Møteplan for 1.halvår 2019 finn de her

 

 

Revisor:

Revisjonstenestene blir utført av Kommunerevisjonsdistrikt 3.

Kontrollutvalet 2015 -2019
 Medlemmer:  
 May Sissel Osvik  V/Krf  leiar may.sissel.r.osvik@mrfylke.no
 Målfrid Sjåstad  Sp  nestleiar  
 Kaja Kongsnes  Ap  medlem  
 Olav Jan Bårdsgjerde  H  medlem  
 Øystein Eide  Frp  medlem  
       
 Varamedlemmer for Ap, V/Krf, H, Sp  
 Knut Stavseng  Sp  varamedlem  
 Jan Petter Korsedal  V/Krf  varamedlem  
 Liv Anne Braute  Ap  varamedlem  
       
 Varamedlemmer for Frp:      
 Inga Helen Støversten  Frp  varamedlem  
       
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering