Ordførar

Knut Helge Harstad.JPG - Klikk for stort bilete

 

Knut Helge Harstad (H) er i kommunestyremøte 16.2.17 vald som ordførar for resten av valperioden

 

 

Geir Peter Aure.jpg - Klikk for stort bilete

Geir Peter Aure  (V/Krf) er varaordførar

Ordførar er øvste leiar av Ørskog kommune og møteleiar for det folkevalde kommunestyret.
Ordførar sin valte stedfortreder er varaordfører.
Ordførar og varaordførar er valt av kommunestyret for ein periode på fire år.

 

Kontaktinformasjon

Ordføraren har kontor i rådhuset, 1.etg, og har du noko på hjartet er det berre å stikke innom eller avtale trefftid med Sørviskontoret på tlf 70 16 59 00.


Han kan og nåast direkte på tlf. 70 16 59 04 eller 916 22 484

epost knut.helge.harstad@orskog.kommune.no

 


Ordføraren sine oppgåver er heimla i kommunelova § 9:

 • Ordføreren er kommunen sin rettslege representant og underskriv på kommunen sine vegne, der mynde ikkje er tildelt andre.
 • Ordføraren har møte- og talerett i alle kommunale organ, men har stemmerett og forslagsrett berre dersom han/ho er valt medlem.

Ordføraren sine mål:

 • Vere talsmann for veljarane.
 • Fremje politiske saker
 • Vere med å ivareta Ørskog kommune sine interesser i regionen
 • Byggje bru på tvers av politiske skilje
 • Ha rom for visjonar og strategisk tenking og planlegging 
 • Vere eit positivt bindeledd mellom administrasjon og politikk.
 • Vere med å inspirere, hjelpe, støtte og gjerne trøste der det trengs
Fann du det du leitte etter?
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering