Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (RMF)

Alle kommunar skal ha eit råd for menneske med nedsett funksjonsevne eller anna likeverdig representasjonsordning.

RMF skal vere eit rådgjevande organ innan spesielt område som:

  • Universell utforming, spesielt plansaker
  • Tenester for personar med nedsett funksjonsevne
  • Arbeid mot diskriminering

RMF har 5 medlemmer med personlege varamedlemmer.

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 25.08.2017
RMF 2015-2019
 
Medlem Personleg varamedlem

Kjetil Heggem (leiar)

kjetilheggem@hotmail.com

Jan Petter Korsedal
Kjell Søvik (nestleiar) Grethe Leikny Gjerde
Frode Dyrkorn Anne Marie Hansen
Jorunn Vestre Wenche Gausnes Aasen
Caroline Vestre Solgunn Seljehaug

 

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering