Ungdomens kommunestyre

UKS.jpg - Klikk for stort bilete Ørskog kommune har hatt ungdomens kommunestyre sidan 1999.

 

 

UKS består av 3 medlemmer frå kvart av ungdomstrinna (8. 9. og 10. klasse) og 2 medlemmer frå ungdom i gruppa 16-19 år.

UKS skal engasjere ungdomen i Ørskog til praktisk politisk arbeid. Det skal og vere eit talerør for ungdom i kommunen om berører og engasjerer denne gruppa.

UKS har fleire møter i året der dei behandlar saker. Eksempel på saker er plansaker, skuleutbygging, budsjett og økonomiplan.

I 2019 vil ungdomsråda i Ørskog, Sandøy, Ålesund, Haram og Skodje halde fleire fellesmøter og arbeide tett saman for eit felles ungdomsråd i Nye Ålesund

 

Etter val i 8.klasse hausten 2018 er medlemmer i UKS:

8.klasse

Adrian Øverås

Martine Oppsjøn Langset

Ingeborg Vikene Jakobsen

Vara:

Aksel Krogsæter

Simone Eidhammer Breivik

Henriette Krokfoss

 

9. klasse

Intira Camilla Hansen

Henrik Astrup

Vara:

 

 10.klasse

Martine Osvik Dallmer

Stian Barlindhaug

Sivert Stavdal


Vara:

Astrid Vidhammer 

 

Ungdom 16-19 år:

Kari Stavdal

Maria Kjelstadli


Vara:
Josefia Longva Danielsen

 

I

 

 

 

 

 

Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering