• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om salsløyve for alkoholhaldig drikke

Krav om vandel

Bevillingshavar, styrar, stedfortreder og personar som har vesentlig innflytelse på verksemda, må ha utvist uklanderleg vandel i forhold til straffelovgjevinga, skatte- og avgiftslovgjevinga, rekneskapslovgjevinga, lov om forbod mot dikriminering på grunnlag av etnisitet, religion mm. Personar som er nemnt i første punktum må heller ikkje ha begått lovbrot i forhold til anna lovvgjeving på ein måte som vil vere uforenleg med drfit av salsstaden.
Alkohollova § 1-7b

Konsolidering av eigarandelar

I vurderinga av om ein person har vesentleg innflytelse på verksemda, reknast vedkomande sine eigarandelar eller stemmer saman med eigarandelar eller stemmer som tilhøyrer fylgjande personar:

1) Ektefelle eller person som vedkomande bur saman med i ekteskapsliknande forhold
2) Slektningar i rett oppstigande eller nedstigande linje samt søsken
3) Ektefelle til person som nemnt i nr 2 eller person som bur i ekteskapsliknande forhold saman med person som nemnt i nr 2
Alkohollova § 1-7b, tredje ledd

Salsløyve
salsløyve for alkoholhaldig drikke gruppe 1 ( over 2,5 % og høgst 4,7 % alkohol)

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader