• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serveringsløyve og skjenkeløyve alkoholhaldig drikke

Krav om vandel

Bevillingshavar, styrar, stedfortredar og personar som har vesentleg påverknad på drift av verksemda, må ha utvist uklanderleg vandel i forhold til straffelovgjevinga, skatte- og avgiftslovgjevinga, rekneskapslovgjevinga, lov om forbod mot dikriminering på grunnlag av etnisitet, religion mm. Personar som er nemnt i første punktum må heller ikkje ha begått lovbrot i forhold til anna lovvgjeving på ein måte som vil vere uforenleg med drift av salsstaden.
Alkohollova § 1-7b

Konsolidering av eigarandelar

I vurderinga av om ein person har vesentleg innflytelse på verksemda, reknast vedkomande sine eigarandelar eller stemmer saman med eigarandelar eller stemmer som tilhøyrer fylgjande personar:

1) Ektefelle eller person som vedkomande bur saman med i ekteskapsliknande forhold
2) Slektningar i rett oppstigande eller nedstigande linje samt søsken
3) Ektefelle til person som nemnt i nr 2 eller person som bur i ekteskapsliknande forhold saman med person som nemnt i nr 2
Alkohollova § 1-7b, tredje ledd

Salsløyve

Servering- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikke

Gruppe 1: over 2,5 % og høgst 4,7 % alkohol

Gruppe 2: over 4,7 % og mindre enn 22 % alkohol

Gruppe 3: mellom 22 % og 60 % alkohol

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader