• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om leige av kommunal bustad

Kommunale bustader tildelast primært til vanskelegstilte søkarar som ikkje har økonomi til å kjøpe leilighet, og som fell utanfor det private leigemarkedet.

Dette er meint å være ein midlertidig hjelp.

Retningslinjer skal leggast til grunn for tildeling, som skjer ut frå ei skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldande kriteriar.
Vedtak om tildeling eller avslag på søknad vert sendt skriftleg med henvisning til gjeldande retningslinjer.
Dersom søkar takkar nei til tilbudt bustad, vert det å rekne som at behov for bustad ikkje er til stades.

Ny leigeperiode
Søknad om ny leigeperiode vert vurdert etter gjeldande retningslinjer, og må framsettast i god tid før utløp av leigekontrakt.

Avslag og klageadgang
Avslag på søknad om leige av kommunal bustad og/eller avslag på ny leigeperiode, skal vere skriftleg begrunna med opplysning om klageadgang og klagefrist

Avslag kan påklagast til
Ørskog kommune
Øyravegen 11
6240 Ørskog

 

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader