Velkomen til sjølvbetening

ID-100153762.jpg - Klikk for stort bilete Her finn du ei oversikt over skjema Ørskog kommune har tilgjengeleg per i dag. Elektroniske skjema kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post eller mail til kommunen.

Arbeid og rekruttering

Lenke til skjema for ledig stilling finn du i kvar utlyste stilling.

 

Barn og familie

Barnehageplass og SFO  https://orskog.ist-asp.com  NB! Ikkje logg inn før du har fylt ut søknadsskjemaet.

Redusert foreldrebetaling barnehage

 

Bustad og eigedom
 

Byggesakblankettar

Husbanken sine søknadskjema

Redusert renovasjonsavgift - kontakt Årim

Fritak frå kommunale avgifter (PDF, 82 kB)

Gravemeldingsskjema (PDF, 332 kB)

Søknad om tilknytning til offentleg leidningsnett (PDF, 197 kB)

Melding om endring på fyringsanlegg (PDF, 101 kB)

Søknad om lokal godkjenning av foretak (PDF, 277 kB)

Samtykke til plassering av tiltak (avstandserklæring (PDF, 319 kB)

 

Kultur og fritid

 

Søknad om leigetid basseng og anna skulelokale

 

Legat

Helga og Jakob Landes legat

 

Løyver

Ambulerande skjenkeløyve (PDF, 309 kB)

Skjenkeløyve - einskildhøve (PDF, 220 kB)

Søknad om salsløyve for alkoholhaldig drikke

Søknad om serveringsløyve og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikke

Omsetningsoppgåve alkohol - sal (PDF, 225 kB)

Omsetningsoppgåve alkohol - skjenking (PDF, 226 kB)

 

Næring

Kommunalt næringsfond

 

Omsorg og sosiale tenester

 

Startlån (PDF, 134 kB)

Timeliste oppdragstakar (PDF, 361 kB)

Rapport frå støttekontakt, docx (DOCX, 29 kB)

Rapport frå støttekontakt, pdf (PDF, 76 kB)

Søknadskjema pleie- og omsorgstenester (DOCX, 39 kB)

Søknad om kommunal bustad ( gjeld ikkje omsorgsbustader)

 

Skule og vaksenopplæring

Skule, SFO og barnehage har i 2016 teke i bruk eit nytt fagsystem.
Søknader skal sendast via systemet sin søknadsportal https://orskog.ist-asp.com  NB! Ikkje logg inn før du har fylt ut søknadsskjemaet.

 

Søknadsskjema - spesialundervisning for vaksne (DOC, 71 kB)

Vedlegg spesialundervisning for vaksne (DOC, 41 kB)

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Åse Karin Gjære
Stabsleiar
Tlf: 70 16 59 07
Mobil: 952 88 638
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering