Barnehagane i Ørskog

Kom og sjå kva vi held på med - Klikk for stort bilete  

Ørskog kommune ynskjer å tilby alle småbarnsforeldre eit godt og trygt barnehagetilbod.

Vi har 2 barnehagar i Ørskog; 1 privat og 1 kommunal. Barnehagane har samordna opptak.

 

Årøyhaugen barnehage i Sjøholt sentrum

Den private barnehagen, Lande FUS, ligg på Lande.

 

Barnehageåret går frå 1.august - 31.juli.

 

Opptakskriterier

I følgje Barnehagelova § 12 a, har alle barn som fyller 1 år innan 1. september rett til barnehageplass.

Barn har rett til plass i den kommunen dei er busette i, og reknast som busette i den kommunen dei har bustadadresse i.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til plass vert prioriterte ved opptak i barnehage. Plassane vert tildelte i slik prioritert rekkefølgje: Etter fødselsdato; - dei eldste først.

 

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fatta vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd. Ei sakkunnig vurdering er grunnlaget for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 2. Barn frå familiar med store belastningar på grunn av sjukdom, funksjonshemming eller anna, hos føresette eller søsken.
 3. Barn som har 1 år igjen til skulestart.
 4. Barn som  går  i barnehage  og  ønskjer endra  plass.
 5. Barn som har  søsken  i barnehagen  og som har rett  til plass  etter  barnehagelova.
 6. Barn som  ønskjer  overflytting  frå  anna  barnehage

 

Meir informasjon finn du ved å klikke på namnet til den aktuelle barnehagen.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 22.05.2019
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Hilde Sørdal
Kommunalsjef oppvekst
Tlf: 70 16 59 30
Mobil:
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering