Storfjorden barnevern

Det er interkommunalt samarbeid om barneverntenesta for kommunane Norddal, Skodje, Stordal og Ørskog.
Barnverntenesta har tilhald på rådhuset i Skodje kommune.

Ei lita jente med augene lukka og hendene falda. - Klikk for stort bilete

Barneverntenesta arbeider etter Lov om barneverntenester av 17. juli 1992, nr. 100. Lova sitt formål er:

 • Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.
 • Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

.

Kven lova gjeld for:

 • for alle barn under 18 år.
 • Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksett før barnet er 18 år, stå ved lag eller ein kan erstatte det med nye tiltak inntil barnet har fylt 23 år.
 • Barnevernet skal drive med førebyggjande verksemd.
 • Barnevernet skal ta omsyn til barnet sitt beste.
 • Barnevernet har plikt til å gjennomgå alle innkomne meldingar.
 • Barnevernet har rett og plikt til å gjere undersøkingar dersom det er rimeleg grunn til å tru at barnet lever under forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernlova.
 • Barnevernet har hjelpetiltak for barn og barnefamiliar, dette kan vere støttekontakt, barnehageplass, avlastningstiltak i heimen osv.

.

Opningstider

Storfjorden barnevern har ope kvardagar 08.00 -16.00

Dei tilsette kan etter avtale også avtale møtestad i dei andre kommuane som inngår i fellesskapet.
 

For å bestille time eller andre henvendingar ring 70 24 40 00 / 70 24 40 31 / 919 11 966  eller direkte til din kontaktperson.

Ved akutt bekymring for barn utanom kontortida ring politiet sin nødtelefon: 112

Ved bekymring og behov for  råd og retteliing utanom kontortid, ring Alarmtelefonen for barn og unge: tlf 116111

.

Tilsette

 

Storfjorden barnevern

   

 Direktenr

   

 Mobilnr

4032

Lene Solheim

Einingsleiar

919 11 966

4031

Randi Leite

Kontormedarbeidar

 
 

.

Undersøkelsesteam

   

4021

Susanne Gresdal

Barnevernkonsulent

416 99 879

4035

Anne Grethe Bakke

Barnevernkonsulent

954 57 060

4034

Synnøve Solevågseide

Barnevernkonsulent

954 56 260

 

.

Tiltaksteam

   
 

Ragnhild Østrem

Barnevernkonsulent

468 86 661

4049

Edith Oline Sætre

Barnevern.konsulent

954 57 010

4056

Tone Nilsen

Barnevernkonsulent

905 91 474

4597

Janne Giske Myklebust

Barnevernkonsulent

958 18 074

4048

Ramona Tønnesen

Tilsynsfører /bv.konsulent

971 82 625

4036

Renate Lade

Familierettleiar

917 25 852

4033

Christina Eide Stær

Tiltakskonsulent

954 50 83

 

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 02.02.2018
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Lene Solheim
Leiar Storfjorden barnevern
Tlf: 70 24 40 00
Mobil:
E-post  

 

 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering