Tekniske tenester

Tekniske tenester - omfattar mange område - Klikk for stort bilete Temaet omfattar m.a. tenester innan vatn og avløp, kommunale vegar, brann, feiing og renovasjon.

 

I menyen under finn du oversikt over aktuelle tenester, skjema og annan info knytta til dei ulike fagområda.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspel vedrøyrande brøyting, ta kontakt med kommunen anten via telefon 70 16 59 00 eller e-post: post@orskog.kommune.no


Vil du melde frå om gatelys som er slukt, ta kontakt med Nordvestnett på telefon 70 27 35 00, eller meld frå direkte på heimesida deira.

 

Beredskap

(gjeld kommunale bygg, vatn, avløp, snøbrøyting og veg)

klokka 08.00-16.00: kontakt be Klein Hulse tlf 70 16 59 38

etter klokka 16.00 kan ein kontakte kommunen på 70 16 59 99

 

Varslingssystem UMS

Ørskog kommune har teke i bruk telefonvarsling til innbyggarane.

Via UMS ServiceVarsling (levert av UMS –Unified Messaging Systems AS), sørger teknisk avdeling for at du får beskjed via telefon eller SMS vedplanlagt vedlikehald av ledningsnettet, uventa vassbrot eller ved anbefalt koking av vatn.

Og i andre situasjonar kan det vere aktuelt å nytte systemet for å nå ut til innbyggarane med viktig informasjon, til dømes i ein beredskapssituasjon.

Varslinga skjer ved at det vert sendt ut SMS til alle mobiltelefonar, og ei automatisert talemelding til dei kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Systemet fangar opp alle registrerte telefonnummer på eigedomar i det berørte området.

Her kan du sjå meir informasjon om varslingssystemet Ørskog kommune nyttar.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 02.01.2019 10.14
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av Morten Sloth-Fjordside
Teknisk sjef
Tlf: 70 16 59 27
Mobil: 481 33 601
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering