Helse og omsorg

Barn leker doktor - Klikk for stort bilete

 

Helseavdelinga finn ein i 1. etasje ved Ørskog omsorgssenter

Tenesteområda:

Helsestasjon

Førebyggande helseteneste, miljøretta helsevern og smittevern, einingsleiar og folkehelsekoordinator, samt administrative, økonomiske og personalsaker for heile Helseavdelinga.


Legekontor

Ansvar for naudsynt hjelp i kontortida kvar dag, og tilbod om fastlege til innbyggjarane i Ørskog kommune. Innbyggjarane kan velje fastlege over kommunegrensene.


Heimetenester /butenester

Heimetenestene tilbyr hjelp til oppgåver som brukaren ikkje klarer å gjere sjølv for å dekke personlege og praktiske behov .
 

Ørskog omsorgssenter

Ørskog sjukeheim er ein somatisk sjukeheim som skal gje tenester til innbyggarane i Ørskog kommune

 

Meir informasjon finn du under kvar område i menyen til venstre

Publisert av Åse Karin Finnøy Gjære. Sist endra 21.06.2018 09.41
Fann du det du leitte etter?
Meir informasjon (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering