Elektronisk bestilling av time og resept

Besøklegen.no for bestilling av legetime og fornye faste medisinar.

Helsenorge.no for å sjå oversikt og bestille reseptar.

Lege - Klikk for stort bileteLege

Besøklegen.no

Ørskog legekontor tilbyr elektroniske tenester på besøklegen.no.

Her kan du sjølv sjå når legen din har ledig tid og bestille time og fornye faste medisiner.

Merk at du må laste ned appen "legetime" eller gå inn på besøklegen.no. Registrer deg og følg anvisningane.

 

For hastereseptar må du ringe legekontoret. Vanleg behandlingstid for resept bestilt på nett, er 2-3 virkedagar.

 

- Ny time

Kvar lege legg ut eit begrensa antall timer for bestilling på internett. Om du ikkje finn time som passar av desse, ta kontakt med legekontoret (70 16 59 80) for timebestilling. Augeblikkeleg hjelp-timar, må du bestille per telefon.

 

Dine reseptar på helsenorge.no

Når du har fått e-resept av legen, kan du bruke tenesten Mine resepter til å få oversikt over e-resteptane dine. helsenorge.no kan du:

 • sjå om resepten er tilgjengeleg på apotek
 • få oversikt over gyldige e-respter og sjå om det er meir igjen på din resept
 • sjå reseptane til borna dine og eventuelt andre reseptar som du har fullmakt til å sjå
 • sjå kva fullmaktar du har

 

- Bruk elektronisk ID

Reseptopplysningar er sensitiv informasjon og du må difor ha ein elektronisk ID (BankID eller bankbrikke) for å få tilgang til tenesten Mine resepter.

 

- Ynskjer du oversikt på papir?

Om du ikkje ynskjer å nytte deg av av oversikta du finn på desse nettsidene (under Mine resepter), kan du få oversikt på papir:

 • be legen din om ei utskrift som viser legemidlar og varer du bruker (både e-resepter, papirresepter og reseptfrie legemidlar og varer).
 • apoteket eller bandasjisten kan gje deg utskrift som viser e-resepter med attståande utleveringar
 • Helsedirektoratet kan sende deg oversikt over e-reseptane dine. Skriv då til:
Helsedirektoratet, e-reseptforvaltningen
postpoks 7000 St. Olavsplass
0130 Oslo

 

 

 

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 28.11.2019
Fann du det du leitte etter?
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering