dinutvei.no

dinutvei.no - Klikk for stort bilete

 

Dinutvei.no er ein nasjonal vegvisar ved vald og overgrep.

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan råke menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finst. Mange ynskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

 

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbod, både for der ein bur, men også for heile landet. På dinutvei.no finn du også informasjon, fagstoff og ei spørsmåls- og svarteneste, der du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Vegvisaren gir oversikt og informasjon til utsette for vald, overgrep og valdtekt, pårøyrande og bekymra, dei som utøver vald og til fagpersonar.

Dinutvei.no er utvikla av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet, og er ein del av innsatsen frå regjeringa for å førebyggje vald i nære relasjonar.

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 30.07.2018
Fann du det du leitte etter?
Nyttige lenker (1)
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering