Følgjekort

Følgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet.

Følgjekort.png - Klikk for stort bileteFølgjekort.png Følgjeperson til den funksjonshemma slepp å betale avgift/billettar på visse arrangement/aktivitetar som den funksjonshemma deltek på. Kommunen lagar til eit følgjekort til den personen som treng følgje.

Kino, konsertar, treningsstudio, busselskap, symjebasseng er døme på stader som har godkjent ordninga med følgjekortet.

Ordninga er landsdekkjande og du kan bruke kortet i andre kommunar.

 

Kven kan søkje?

Dei som anten har ei psykisk eller fysisk funksjonshemming som treng følgje og som er over 8 år, kan søkje.

Døme på slike funksjonshemmingar kan vere: røyrslehemming, høyrselshemming, synshemming, tale- og kommunikasjonsvanskar.

Dei som har skjult funksjonshemming som t.d. alvorlege psysiske lidingar, hjarte- og lungesjukdomar, allergiar m.m. kan også søkje.        

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 25.05.2016
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Konsulent
Tlf: 70 16 59 06
Mobil:
E-post  

 

 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering