Legat

Eit legat er ein pengegåve til personar som fyller bestemte kriteriar.

Kommunen har ansvaret for to legat som er oppretta av personar som har testamentert ein sum med pengar til eit bestemt formål. Det er oppretta eit styre som har i oppgåve å forvalte desse pengane og fordele midlane etter bestemte kriterier.

Penn på ei notatblokk. - Klikk for stort bilete

I Ørskog har vi desse legata:

Helga og Jacob Lande’s legat:

Formålet er å yte tilskot til song og musikklivet i Ørskog kommune.

Det er høve for lag og organisasjonar og for enkeltperonar å søke på midlar frå legatet. Det er renteinntektene av kapitalen som kan delast ut og tildelinga skjer kvart 4. år.

Det blir annonsert i lokalavisa i februar med søknadsfrist 15. mars.

Eige søknadsskjema.

Agathe og Lars Vaksvik’s legat:

Formålet er å hjelpe sjuke og trengande i Ørskog kommune.

Det er høve å søke på midlar frå legatet. Det er renteinntektene av kapitalen som skal delast ut. Tildelinga skjer kvart 4. år.

Det blir annonsert i lokalavisa og ved oppslag på Ørskog legekontor i februar med søknadsfrist 15. mars.

Ikkje eige søknadsskjema.

 

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 15.01.2018
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering