Mobbeombod for barnehagar og grunnskular

Mobbeombodet er ein uavhengig ressursperson som skal støtte og rettleie barn, elevar og foreldre, slik at dei får ivaretatt retten til eit trygt og godt psykososialt miljø i barnehage og skule.  

Kristin Øksenvåg - Klikk for stort bileteKristin Øksenvåg

Mobbeombodet kan gi følgande tilbod:

  • Ein ressursperson som elevar, foreldre og andre kan ta kontakt med om dei har opplevd krenkingar eller mobbing
  • Ein ressursperson som kan rettleie og bistå med å løyse utfordringar knytt til det psykososiale miljøet i barnehage og skule
  • Ein ressursperson som tilsette, leiarar og eigarar i barnehage og skule kan ta kontakt med for å få råd, rettleiing og kompetanseheving
  • Ein ressursperson som kan bidra på kurs og temakvelder i samarbeid med barnehagar, skular, føresette, idrettslag og andre

 

Kontakt:

Kristin Øksenvåg, fmmrkrok@fylkesmannen.no, mob. 996 47 772

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 10.10.2018
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering