Ørskog kyrkje

Storfjordens katedral - Klikk for stort bileteStorfjordens katedral Hilde Sørdal Ørskog kyrkje ligg idyllisk til ved Storfjorden og har det vakre tilnamnet ”Storfjordens katedral”. Her har det truleg stått kyrkjehus sidan 1100-talet. Kyrkja som står her no vart bygd som ei langkyrkje i 1873, og rommar om lag 600 menneske.

Ørskog kyrkje - Klikk for stort bileteØrskog kyrkje Hilde Sørdal

Kontakt Ørskog kyrkje

Storfjorden kyrkjelege fellesråd/kyrkjekontoret: 70 27 27 50

 

Prest Øystein Braathen 70 27 27 52

E-post: sokneprest.orskog@storfjorden.kyrkja.no

 

Kyrkjeverje Petra Riste Synnes: 404 41 527

E-post: petra.riste.synnes@storfjorden.kyrkja.no

 

Prosten i Austre Sunnmøre prosti Svein Runde: 70 27 27 56 / 911 14 095

E-post: prost.orskog@storfjorden.kyrkja.no

 

Ørskog sokn har fått ny heimeside: www.kirken.no/orskog

 

For oversikt når det er gudstenester i Ørskog, sjå Kva skjer?

 

Litt historie

Ørskog kyrkje er teikna av Jacob Wilhelm Nordan og vart vigsla og teken i bruk 6. november 1873, som den siste av kanskje så mange som 5. Den førre kyrkja vår vart etter kvart for lita, og det vart beslutta å byggje ny. Den gamle kyrkja vart selt og flytta til Leikong i Herøy, der den er i bruk den dag i dag.

Ørskog kyrkje har inga altertavle, men i staden står det ein Kristusfigur på alteret, som er ein kopi av ein Kristusfigur laga av kunstnaren Bertel Thorvaldsen. Originalen står i Vår Frues kirke i København.

Dei store, fargerike glasmåleria frå 1952 er laga av kunstnaren Jørgen Skaare. I 2017 vart glassmaleria tatt ut og fekk seg ei naudsynt renovering, og deretter satt på plass att.

Eit krusifiks som heng i korbogen er truleg frå ei av dei eldre kyrkjene. Døypefonten har eit messingfat frå 1686, gitt av presten Hegelund. Han gav også to av dei flotte lysekronene som enno i dag berre har levande lys.

 

Langkirke

Ei langkirke har eit langstrakt kyrkjerom som skal symbolisere den heilage vegen («via sacra») frå vest mot soloppgangen i aust. Denne kyrkjestilen har vore den mest vanlege i Noreg frå middelaldaren fram til 1900-tallet. Typisk for denne stilen er at koret er smalare og lavare enn skipet.

 

Tiltak i nyare tid

Den vel 140 år gamle kyrkja har dei siste 20-30 åra fått fleire innstaleringar og oppgraderingar, mellom anna:

 • automatisk brannvarsling
 • nytt gulv
 • nytt elektrisk anlegg
 • restaurering av glassmåleri
 • lynvernanlegg
 • varmeanlegg
 • skifertak

Mykje arbeid har vorte lagt ned for å ta vare på kyrkja og halde den ved like. Den neste store oppgåva vil vere innvendig oppussing og måling.

 

Kyrkja i Middelalderen

Tekst henta frå heimesida til Middelalder på Sunnmøre:

"Ørskog var sammen med Borgund, Herøy og Volda de 4 hovedkirkene på Sunnmøre i middelalderen. Det er trolig at disse hovedkirkene og var av de første som ble bygget og man regner med at den første kirka i Ørskog ble bygget tidlig på 1100-tallet. Den eldste skriftlige kilden er fra 1309 i Bjarne Ellingssons testamente. Hvor mange og hvor eksakt de ulike kirkene har stått er ikke sikkert men skriftlige kilder forteller om en stavkirke som stod på øyra i Ørskog i 1325. Denne stavkirken, var viet til St. Laurentius og skal ha blitt erstattet med ny i kirke i 1643.  Det ble bygget enda en ny kirke i 1807 men denne ble fort for liten og ble solgt og flyttet til Leikong i Herøy i 1872 hvor den står nå. Uten om dette er det og segn som sier at det skal ha stått kirke på Lande i Ørskog." 

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 08.05.2019
Fann du det du leitte etter?
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering