Overgrepsmottak

Ivaretaking. - Klikk for stort bilete

Har du blitt utsatt for vald frå ein partnar, familie eller andre du har eit nært forhold til, eller for valdtekt eller andre seksuelle overgrep? Overgrepsmottaket byr på medisinsk hjelp og rådgjevnad. Du treng ikkje henvisning og tilbodet er gratis. Du får hjelp uavhengig av om du ynskjer å politianmelde overgrepet eller ikkje.

Overgrepsmottaket er eit tilbod for ungdom og vaksne, kvinner og menn som har blitt utsatt for vald i nære relasjonar, valdtekt og valdtektsforsøk.
 

 

Overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket er eit samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune. Mottaket dekkjer heile Sunnmøre. Overgrepsmottaket gjeld for både seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar, og tilbodet er gratis. Tilbodet gjeld både for kvinner og menn og er uavhengig av om saken vert meldt til politet.

 

Hvis det er vanskelig for deg å komme deg til overgrepsmottaket, kan du kontakte legevakta og dei vil hjelpe deg vidare. På telefon 116 117 kan du få informasjon om næraste legevakt.

 

Mottaket tilbyr:
Kilde: www.dinutvei.no

 • Omsorg i trygge omgivelser.
 • Samtale med overgrepsutsatte og pårørende.
 • Samtale med de som opplevere vold i nære relasjoner.
 • Medisinsk undersøkelse og behandling.
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse.
 • Formidler kontakt med andre instanser når dette ønskes: bistandsadvokat, politi, tolketjeneste m.m.
 • Oppfølging i etterkant, i hjemkommunen eller på mottaket.

Mange synes det er vanskelig å ta kontakt etter å ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Men fordi disse overgrepene ofte rammer så hardt, trenger de fleste hjelp til å bearbeide dem. Så ikke vær redd for å ta kontakt.

 

Du velger selv om du vil motta hele eller bare deler av tilbudet, og du kan ta med deg noen hvis du vil. Du kan få hjelp selv om overgrepet har skjedd tilbake i tid.

De som jobber ved overgrepsmottaket er leger, sykepleiere og sosionomer. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Overgrepsmottakene tilbyr tolk når det er behov for det.

Overgrepsmottakene er knyttet til legevaktene eller sykehusene og er en del av det offentlige helsetilbudet.

 

Slik finn du fram:

Overgrepsmottak held til i Ålesund lokalmedisinske senter på Åse, i same bygg som legevakta. Innkøyring frå Borgundfjordvegen. Telefon: 116 177

Adresse for bygget:

Åsesvingen 16
6007 ÅLESUND 

Publisert av Ingrid Marie Rekdal Hjelle. Sist endra 31.07.2018
Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)
 
 • TelefonBilde 70 16 59 00
 • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
 • Besøksadr: Rådhuset
 • Komm.nr 1523
 • Org.nr 864978932
Login for redigering