Kommunal planstrategi

Frå Verahornet hausten 2011 - Klikk for stort bilete Kommunal planstrategi er ein gjennomgang av gjeldande planar og ei vurdering  av behov for nye planar  eller oppdatering av gjeldande planar.


I planstrategien er det sett prioriteringar for kva planoppgåver som skal gjennomførast til kva tid. Planstrategien skal reviderast seinast eitt år etter at nytt kommunestyre er konstituert etter val.

Ørskog kommune har i samsvar med  Plan og Bygningslova § 10-1 utarbeidd ein planstrategi

Kommunal planstrategi 2017-2020 (PDF, 2 MB)

Planstrategien er vedteken i Ørskog kommunestyre

Sist endra 07.01.2019
Fann du det du leitte etter?
 
  • TelefonBilde 70 16 59 00
  • PostboksBilde Øyravegen 11, 6240 Ørskog
  • Besøksadr: Rådhuset
  • Komm.nr 1523
  • Org.nr 864978932
Login for redigering